Statement


b   “An existential tension passes through all of artwork by Agnès Btffn, who tries to unsettle what is complacent and celebrate vitality, and an awareness of our presence in the world. Btffn invites us to rediscover the path of becoming aware of our relationships to things, our relationship to each other and our relationships to the world. Through a new ritual, she invites us to discover the mystic nature of existence, to engage in mystical experimentation and seek, for ourselves, beyond the established, settled and disembodied dogmas.”

GRAVITY AND GRACE” av Sylvain Berland written for the installation and workshop “ÅÅÅ e dive in the universe” Haugesund 2008

..

n                 “En eksistensiell spenning finnes i hele Agnes Btffns verk, som gjør det komfortable ustabilt, som hyller vitaliteten, og som vil bevisstgjøre oss om vår egen tilstedeværelse i verden. Btffn inviterer oss til nok en gang å gå den stien hvor vi kan sanse tingene, erkjenne vårt forhold til hverandre og vårt forhold til verden. Med et nytt rituale inviterer hun oss å gjennoppdage eksistensens mystiske natur. Hun vil at vi skal delta i merkelige eksperiment og søke etter oss selv bortenfor de etablerte og avkroppede livssannhetene samfunnsmaskinen produserer.”

“TYNGDEKRAFT OG ELEGANSE”  av Sylvain Berland skrevet i forbindelse med installasjon og workshop “ÅÅÅ et dykk i universet” Haugesund 2008

_____________________________________________________________________________________________