ROUTE

Paris Oslo Paris.

Erfaringen fra tidligere arbeider som Oslo-Paris-OsloRoutopiaRoute 2000 og Route 2001 DK, har fristet til å involvere meg selv i en større vandrings kunstprosjekt; jeg velger idag å la det ligge den tiden det vil kreve av meg for å Reflektere og for å la tankene modnes rundt begrepene som meta-nettwerker og transversalitet disse erfaringene inneholder. Nettverks prosjekter som Localmotives av Selvaag, Reielstad, Christensen og Bergjord, JIB Cube gallery av Weiss mm, og andre verk som de proche en proche av franske Bérioux og Barthélémy, peker på beslektede spørsmåler som Route berører; og som i det Østeriske prosjektet Hotel-Ostblick av Bernhard Cella -en konkret, fiksjonnell og virtuel kunstneriske interaktivitet som utfolder seg i pluralistisk og motsetningsfulle omgivelser og der fleksibilitet og presisjon koexisterer. Disse utforskninger er ikke lett å få øye på fordi de er kunstneriske undersøkelser og processer som strekker seg over tid …

Erfaringer oppstått av utforskninger som Oslo-Paris-OsloRoutopiaRoute 2000 og Route 2001 DK som jeg idag samler under navnet R, har lignende iboende motsettningsfulte prosesser.

Football Grafikk, er en typisk Routeperformance, hvor det grafiske kunstverket smelter sammen med performance, og hvor den kunstneriske praksis blir tett linket med masse idretten, football.

Football GrafikkEmballageBall Point IIIØyeblikket i en engstelig drøm og Jeg inviterer til å dele min kunstig atmosfær var performanceverker som deltok i det vandrende Route 2001 DK. I Route 2001 DK ble den rene matnyttige aktiviteten, veitransporten intimt smeltet sammen med den rene kunstneriske praksissen …

Route 2001 Danmark

Ball Point III – Klavs Weiss

Football Grafikk – Agnes Btffn

“jeg inviterer til å dele min kunstig atmosfær” Anne Klovning 

Emballage – Susanne Christensen

Wilhelm Bakke Transport

____________________________________

Route 2000 Stavanger

Nu – Rogaland Kunst Museum

Pulp – Odd Sama, Bankplassen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____________________________________________________________________